Facebook nhắc, Đọc Facebook của mình, chắc có ai đó tưởng rằng mình ăn hiếp chồng

Facebook nhắc... ? Đọc Facebook của mình, chắc có ai đó tưởng rằng mình ăn hiếp chồng ? Thứ nhất, chồng mình tuy hiền nhưng không phải là người dễ bị ăn hiếp vì anh ấy khôn ngoan và lanh lợi. Thứ hai, chồng mình luôn được nghe tiếng "Dạ" từ vợ vì chồng tôn trọng vợ, dễ thương với vợ thì sao mà vợ không "Dạ" được chứ ?

Cập nhật: 2019-04-17 16:18:49
0 bình luận

Để lại bình luận