Tác giả: Vy Kún

Cách giúp tóc mau dài hiệu quả

Cách giúp tóc mau dài hiệu quả

#ask #help #tocmaudai Tháng 9 e cắt chạm gáy mà bây giờ hơn nửa năm rồi nó mới qua vai tý thôi các c ạ😔e từng thử ủ B1+dầu dừa+mayonaise rồi nhưng tóc em khô quá (e có dùng kèm xả) bây giờ e đang ngừn

Cách giúp tóc mau dài hiệu quả

Cách giúp tóc mau dài hiệu quả

#ask #help #tocmaudaiTháng 9 e cắt chạm gáy mà bây giờ hơn nửa năm rồi nó mới qua vai tý thôi các c ạ😔e từng thử ủ B1+dầu dừa+mayonaise rồi nhưng tóc em khô quá (e có dùng kèm xả) bây giờ e đang ngừn