Tác giả: Vâ An

Có ai niềng răng bị hàm trên hô ra và kẽ răng thưa hơn không?

Có ai niềng răng bị hàm trên hô ra và kẽ răng thưa hơn không?

Có ai đã niềng răng rồi mà 1 thời gian sau hàm trên lại đưa hô ra và hở/thưa kẽ răng không ạ ? Khổ tâm thực sự, mất cả thanh xuân để niềng răng giờ sau 2 năm e lại thấy hàm trên của e có dấu hiệu hô r