Tác giả: Thuỳ Dungg

Răng khớp đối đầu nên niềng 1 hàm hay niềng cả hai hàm?

Răng khớp đối đầu nên niềng 1 hàm hay niềng cả hai hàm?

răng em khá đều nhưng bị khớp đối đầu nên cảm giác hơi móm, em có đi tư vấn thì bác sĩ nói niềng hàm trên thôi cũng được nhưng tốt hơn là niềng 2 hàm, em với mẹ thì lại chỉ muốn niềng 1 hàm thui . Các