Tác giả: Nguyen Thi Ngoc Huyen

Chuẩn bị tâm lý khi chuẩn bị đi làm ngực

Chuẩn bị tâm lý khi chuẩn bị đi làm ngực

Mình có ý định nâng ngực từ khá lâu rồi nhưng cứ đắn đo để tìm hiểu, tham khảo nơi uy tín để làm. Lúc đó cũng chuẩn bị tâm lý kỹ lắm vì có chị kêu làm đau lắm như chết đi sống lại làm cho mình cũng ho