Tác giả: Minh Anh Nguyen

Review hô biến chanh thành bưởi lấy động lực cho chị em làm ngực

Review hô biến chanh thành bưởi lấy động lực cho chị em làm ngực

Ngực sau làm 1 tháng đấy ạ! Sau 2 tháng tàu ngầm trong nhóm, em lấy hết can đảm để hô biến chanh thành bưởi (hearteyes). E thấy các c.e review bên TC nâng ngực đẹp, bác sĩ mát tay nên e cũng đánh liều