Tác giả: Kim Giao Tong

Tiêm TẾ BÀO GỐC NGƯỜI MELSMON và LAENNEC sẽ mang lại hiệu quả gì

Tiêm TẾ BÀO GỐC NGƯỜI MELSMON và LAENNEC sẽ mang lại hiệu quả gì

<p> Nhiều bạn thắc mắc về tác dụng của Melsmon và Laennec nên mình sơ lược trả lời như sau:</p><p>- về Da: cung cấp một tác động kích thích tái tạo tế bào