Tác giả: Chè Xanh

Xin ý kiến: có ai gửi máy foreo luna mini sang Trung Quốc để bảo hành chưa

Xin ý kiến: có ai gửi máy foreo luna mini sang Trung Quốc để bảo hành chưa

#ask #help #foreo #foreolunamini2 GỬI MÁY ĐI BẢO HÀNH Ad ơi duyệt giúp em với ạ. Anh chị trong nhóm có ai dùng Foreo Luna mini 2 bị lỗi phải gửi đi bảo hành không ạ? Máy em dùng giờ bị chập cheng,