Tác giả: Đinh An Khang

Có ai làm 2 răng cửa trên bị ảnh hưởng tới cách phát âm khi nói chuyện không?

Có ai làm 2 răng cửa trên bị ảnh hưởng tới cách phát âm khi nói chuyện không?

Em mới làm răng sứ (2 răng cửa trên) đc khoảng 1 tuần. Trước em nói giọng Hà Nội rất chuẩn, sau khi làm xong 2 cái răng cửa (bọc sứ) thì phát âm chữ nó bị ồm ồm vào trong, các chữ cái như s x tr ch d